US United States English
US Estados Unidos Español
PL Polska Polski
ZA South Africa English
ZA Suid-Afrika Afrikaans
Polska Polski

Wprowadzenie do badania BTKi-SLE: badanie kliniczne obejmujące toczeń rumieniowaty układowy

Jeśli choruje Pan/Pani na SLE i jest Pan/Pani w wieku 18–75 lat, warto rozważyć wzięcie udziału w badaniu BTKi-SLE. Zachęcamy, aby dowiedział się Pan/Pani więcej o badaniu lub sprawdził, czy może Pan/Pani wstępnie kwalifikować się do udziału w nim.

Życie dzień po dniu z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) może stanowić wyzwanie. Wymaga odwagi, wytrwałości i znajomości dostępnych metod leczenia. Jeśli SLE ma wpływ na Pana/Pani życie, może udział w badaniu klinicznym jest opcją właśnie dla Pana/Pani?

Badanie BTKi-SLE to międzynarodowe kliniczne badanie naukowe oceniające stosowanie eksperymentalnego leku u osób z SLE.

SLE jest chorobą autoimmunologiczną, która może zaatakować różne obszary organizmu, w tym skórę, mięśnie i stawy, a nawet narządy wewnątrz organizmu. To międzynarodowe badanie będzie oceniać bezpieczeństwo stosowania i skuteczność eksperymentalnego leku u osób z SLE oraz określi optymalną dawkę tego leku. Ten eksperymentalny lek działa inaczej niż inne leki przeciwko SLE.

Dziękujemy za rozważenie swojego udziału w tym badaniu klinicznym.

Zachęcamy, aby dowiedział/-a się Pan/Pani więcej na temat tego badania.

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Merck KGaA.